Tikslas – Amerika kūrėjai (Vidurio Vakarai, 2018)

„Tikslas – Amerika“ interaktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis sukurtas siekiant pažymėti Lietuvos valstybės šimtmetį. „Tikslas – Amerika“ pagrindiniai kūrėjai – Aistė ir Augustinas Žemaičiai,tačiau labai daug pagalbos jiems suteikė JAV lietuviai, Lietuvos valstybinės institucijos Lietuvoje bei užsienyje, ir kiti.

Čia – sąrašas prisidėjusiųjų prie „Tikslas – Amerika 2018“ eskpedicijos, vykusios Vidurio Vakaruose.

Komanda

Augustinas Žemaitis
Augustinas – „Global True Lithuania“ puslapio apie lietuvišką paveldą už Lietuvos ribų kūrėjas. Jo straipsniai publikuoti žurnaluose „Vytis“ ir „Draugas“ JAV, taip pat pagrindiniuose naujienų portaluose Lietuvoje. Jis taip pat turi puslapį True Lithuania – išsamiausią lietuvišką tinklapį apie Lietuvą anglų kalba. Augustinas ir – aistringas keliautojas, aplankęs daugiau nei 100 šalių, labai domisi įvairiomis kultūromis, yra parašęs knygą apie pasaulio raštų sistemas, jam priklauso internetinė svetainė apie pasaulio himnus, taip pat kitos svetainės (iš viso 19).

Augustinas – projekto „Tikslas – Amerika“ vadovas. Ekspedicijos metu palaikė ryšį su JAV lietuviais, fotgrafavo objektus, rengė straipsnių aprašus, filmavo, palaikė ryšius su žiniasklaida ir sukūrė interaktyvų lietuviškų vietų žemėlapį.

E-mail: augustinas.zemaitis@gmail.com .

Aistė Žemaitienė
Aistės pagrindinė veiklos sfera – advokatė, besispecializuojanti Lietuvos pilietybės atkūrimo, lietuvių kilmės liudijimo išdavimo ir pan. srityse.
„Tikslas – Amerika“ metu ji vairavo automobilį (sukarta per 6000 km), rengė interviu su vietiniais žmonėmis, filmavo juos, palaikė ryšius su Lietuvos bei JAV žiniasklaida, rengė teisinius projekto dokumentus.

E-mail: aiste.zemaitiene@gmail.com .

Rėmėjai

Pagrindiniai rėmėjai


Prjektas „Tikslas – Amerika“ – LR Vyriausybės kanceliarijos Šimtmečio iniciatyvų konkurso laimėtojas, tad LR Vyriausybė finansavo kai kurias projekto išlaidas (nakvynes, autonuomą, reklamą, kita).

Donatas Januta (g. 1941 m Vilniuje) – Lietuvos ir Amerikos lietuvis, teisininkas, inžinierius, prisidėjęs prie raketos „Saturn“ montavimo. Jis buvo tik trejų metų vaikas, kai tėvai jį išsivežė į Vokietiją, o paskui į JAV, traukdamiesi nuo okupacinės sovietų kariuomenės. Nors užaugo Vakaruose, visą laiką puoselėjo lietuvių kultūrą, savo penkioms JAV gimusioms dukroms samdė auklę, kalbančią tik lietuviškai, kad jos kuo geriau išmoktų protėvių kalbą. Domisi lietuvių išeivija, Mažąja Lietuva, tautiniu atgimimu, nepriklausomybės kovomis. Rašo į Amerikos lietuvių laikraštį „Draugas“, o savo rašinius surinko į knygą „Lietuviški takai“.

Algirdas Avižienis – informatikos mokslų daktaras, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, žinomas visuomenės veikėjas.

Darius Vaškelis. Čikagos verslininkas, verslo konsultacijų bendrovės „OneWindow“ bendraįkūrėjas.

Svarbūs rėmėjai

Arvydas Tamulis Dalia and Jurgis Anysas Anne Tubinis Audette Sisero Šv. Antano lietuvių parapijos nariai

Kiti rėmėjai

„Tikslas – Amerika 2018“ taip pat rėmė Joe and Judy Barlow, Jim Zavist, Regina Englade, Vaiva Vitkutė, Vaidotas Baipšys, Sandra Bakšys, Andrew Mikaila, Robertas Petrauskas, Edmundas Dargevičius, Aldona Kavoliūnienė, Teresė Balčiūnas Dicello, Teresa Renik, Čikagos Vytauto Didžiojo Šaulių kuopa.

Žinią apie projektą skleidžia

Daugiau kaip 10 straipsnių ar laidų apie projektą parodė ar publikavo: „Draugas“ (JAV lietuvių laikraštis), „15 min“ interneto portalas, TV laida „Pasaulio lietuvių žinios“ (kanalas LRT Plius).
Po 1-9 straipsnius ar laidas parodė ar publikavo dešimtys Lietuvos ir JAV laikraščių, radijo stočių ir televizijų tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Dėkojame visiems!

Maršrutas

2018 m. „Tikslas – Amerika“ ekspedicijos maršrutas:

Projekto pagalbininkai JAV

„Tikslas – Amerika 2018“ metu misijos dalyviai JAV susitiko bene 300 žmonių, padėjusių projektui įvairiais būdais. Čia – sąrašas tų, kurie padėjo rasti lietuviškas vietas, jas atrakinti ar kitaip į jas patekti, papasakojo vietų istorijas, prisidėjo prie projekto įgyvendinimo įvairiomis priemonėmis. Labai apgailestaujame, jei kas lik nepaminėtas, taip pat jei žmogaus nuotrauka nėra pati gražiausia – projekto metu koncentruotasi į lietuviško paveldo fotografavimą.

Jei esate vienas tokių žmonių, arba galbūt žinote mūsų neatskleistą lietuvišką vietą JAV, prašome susisiekti adresu augustinas.zemaitis@gmail.com .

Čikaga, Ilinojus

Kornelija Pumputienė
Kornelija buvo pats pirmasis žmogus, ištiesęs pagalbos ranką projektui – pasiūliusi apsistoti jos ir sutuoktinio Sauliaus namuose Čikagoje tiek, kiek tik reikėsią projektui. Ši pagalba buvo išties neįkainojama.
Vida Kuprys
Vida Kuprys (Vida Kuprytė) yra „Draugas News“ – laikraščio, smarkiai populiarėjančio tarp lietuviškai jau nebekalbančių lietuvių palikuonių, vyriausioji redaktorė. Gimusi ir užaugusi Sisere. Vida buvo viena pirmųjų lietuvių, su kuriais pirmąjį ankstų ekspedicijos rytą susitiko „Tikslas – Amerika 2018“ projekto dalyviai, naktį atskridę į Čikagą, ir padėjo išžvalgyti savo gimtąjį rajoną.
Jonas Kuprys
Jonas Kuprys taip pat dirba „Draugas“ laikraščio redakcijoje. „Tikslas – Amerika 2018“ ekspedicijos metu Joną pavyko sutikti dukart – jis papasakojo ir laikraščio „Draugas“, ir savo gimtojo Sisero istorijų.
Saulius Kuprys
Saulius – advokatas, Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas. Sisere jis parodė namus, kuriuose telkėsi lietuvių verslai, graboriai, smuklininkai, taip pat visa tai papasakojo interviu prieš kamerą.
Ramunė Lapas
Ramunė yra dabartinė „Draugas“ laikraščio vyriausioji redaktorė, o „Draugas“ – tai seniausias pasaulyje be pertraukos leidžiamas lietuviškas laikraštis. Ramunė rado daug misijai reikalingų kontaktų ir Čikagoje suvedė su išmanančiais paveldą žmonėmis. Kontaktų susižinojimas, galimybė susitikti su istoriją išmanančiais žmonėmis – viena svarbiausių „Tikslas – Amerika“ ekspedicijos ašių.
Virginija Petrauskienė
Virginija atvyko į JAV prieš penketą metų, prieš tai ilgą laiką Lietuvoje dirbo viename didžiausių dienraščių. Šiuo metu ji dirba žurnaliste laikraštyje „Draugas“ ir neatsidžiaugia, kad žinios, kurias turi skelbti, daug teigiamesnio turinio nei Lietuvoje, kur daugiau rašoma apie kriminalus, nelaimes. Virginija ekspedicijos metu ėmė interviu iš vadovo Augustino Žemaičio.
Viktoras Kelmelis
Viktoras Kelmelis didžiuojasi savo lietuviška kilme ir yra Braiton parko Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas. Viktoras išsamiai aprodė Braiton parka ir suteikė ekspedicijos dalyviams daug reikalingos informacijos, perdavė daug savo surinktų dokumentų apie bažnyčią ir parapiją.
Salomėja Daulienė
Salomėja Daulienė – Amerikos lietuvių tarybos sekretorė. Ji papasakojo apie tai, kaip Braiton parkas atrodė savo šlovės laikotarpiu.
Gediminas Indreika
Gediminas – išskirtinių žinių apie lietuvišką paveldą JAV šaltinis, kurio žinios – neįkainojamos „Tikslas – Amerika“ projektui.
Ekspedicijos metu Gediminą pavyko sutikti tris kartus – Market Parke, Bridžporte bei pietų Čikagoje. Gediminas gimė Bridžporte tuo metu, kai šis rajonas klestėjo, paskui persikėlė į Market Parką – didžiausią kada egzistavusį lietuvių rajoną už Lietuvos ribų. Gediminas dabar – vienas paskutinių Market Parko lietuvių. Jis labai domisi lietuvių bažnyčiomis Amerikoje, savanoriauja Lituanistikos tyrimų ir studijų centre.
Kristina Lapienytė
Kristina Lapienytė – Lituanistikos tyrimo ir studijų centro vykdančioji direktorė. Prie „Tikslas – Amerika“ misijos ji prisidėjo padėdama rasti jau nugriautų lietuviškų bažnyčių nuotraukas šiame centre, supažindindama su turtinga saugoma lietuvybės kolekcija, muziejų eksponatais.
Indrė Antanaitytė
Indrė Antanaitytė – Lituanistikos tyrimo ir studijų centro savanorė, padėjusi „Tikslas – Amerika“ savanoriams susipažinti su šios įstaigos lobynais.
Valdas Aušra
Valdas Aušra gimė Klaipėdoje, tačiau jau nuo 2001 m. jis gyvena Čikagoje ir atlieka tarnystę kaip Siono lietuvių parapijos evangelikų liuteronų pastorius. Valdas Aušra „Tikslas – Amerika“ dalyviams papasakojo savo šeimos gyvenimo istoriją, aprodė bažnyčią, taip pat čia įkurtą lietuviška vaikų darželį. Valdo seneliai turėjo palikti Mažąją Lietuvą bėgdami nuo Sovietinio genocido. Sovietams bombarduojant jie spruko per aižėjantį ledą. Paskui į Lietuvą turėjo grįžti, o mirties išvengė papasakoję, jog buvo persekioti ir nacių (už lojalumą Lietuvai). Valdas atvyko į JAV tik Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, po to, kai jį pakvietė Siono parapija.
Kunigas Gediminas Keršys
Kunigas Gediminas Keršys JAV – nuo 2012 m., kur jis tarnauja atsiųstas iš Vilkaviškio. Ekspedicijos dalyviai jį laikantį Mišias sutiko tris kartus – Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje Braitonparke, taip pat Marketparko ir Beverli Šorso bažnyčiose. Per Mišias pastarojoje, Kopų Šv. Onos bažnyčioje Beverli Šorse, jis pajuokavo, jog iš ekspedicijos metu padarytų nuotraukų atrodys, jog šis kunigas labai jau norėjo įsiamžinti ir, pasklausęs Aistės ir Augustino Žemaičių kur jie vyks kitą dieną, specialiai ten vykdavo laikyti Mišių. Tiesa proziškensnė – Amerikos lietuvių bažnyčiose lietuvių kunigų tiesiog mažai.
Laima Apanavičienė
Laima Apanavičienė į JAV atvyko, kai jai ir vyrui pavyko gauti darbo vizas. 14 metų ji vadovavo Čiurlionio meno galerijai Čikagoje, taip pat mokytojavo, o dabar yra Lietuvių fondo narė. „Tikslas – Amerika“ dalyviams Lemonte, Pasaulio lietuvių centre ji papasakojo apie šias organizacijas ir jų svarbą JAV lietuviams.
Daina Čyvas
Daina Čyvas turi net 5 vaikus ir darbuojasi Šv. Kazimiero seselių vienuolyne, kur seserims padeda labai daug aspektų. „Tikslas – Amerika“ dalyviams ji aprodė vienuolyną, jo prieigas bei vieną naujausių darbų, prie kurio prisidėjo – jaukų muziejėlį Marijos Kaupas ir jos įkurto vienuolyno garbei.
Linas Marganavičius
Linas Marganavičius – Vytauto Didžiojo Šaulių kuopos Čikagoje vadas. Linas, kaip ir kiti šauliai, kuriuos pavyko sutikti ekspedicijos metu, „Tikslas – Amerika“ savanorius priėmė labai šiltai. Linui priklauso viena didelė ir įspūdinga lietuviška vieta – Šaulių Namai Čikagoje, išdabinti Vyčio kryžiais ir Gedimino stulpais. Ji ir toliau tęsia šauliškas tradicijas, tačiau tarnauja ir kaip nuomojama pokylių salė. Šaulių namai – privati Lino nuosavybė; pirko ją kaip investiciją, kartu įsipareigojęs leisti ten rinktis ir Šauliams. Tačiau vėliau pats prisijungė prie Šaulių.
Karilė Vaitkutė
Karilė Vaitkutė dirba Balzeko lietuvių muziejuje, kurį ji misijos dalyviams išsamiai aprodė. Smagu tai, kad nors į JAV ji atvyko jau po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, prisijungė prie istoriją turinčios lietuviškos institucijos veiklos, kurią sukūrė ankstesnių bangų Amerikos lietuviai.
Stanley Balzekas
Stanley Balzekas – tiesiog gyva legenda, kuriai dabar – 94. Prieš maždaug 50 metų jis įkūrė muziejų, skirtą Lietuvai ir jos kultūrai, kaip sakė pats, kad žmonės nemanytų, jog žodis „Lietuva“ reiškia kokios nors ligos pavadinimą. Stanley Balzekas pakvietė ekspedicijos dalyvius į dangoraižį Čikagoje, kuriame gyvena, ten davė interviu ir papasakojo savo šeimos istoriją. Išsamiai pasidalijo mintimis ir apie tai, kaip turėtų bendradarbiauti JAV esančios institucijos tiek tarpusavyje, tiek su Lietuvoje esančiomis, kad svarbu, jog jau kalbos nebemokantys lietuvių kilmės asmenys būtų sudominti Lietuva, ir tai galėtų smarkiai padėti pritraukti investicijų pačioje Lietuvoje. Nepaisant savo garbingo amžiaus jis pats kasdien vienas vairuoja į darbą – muziejų, reguliariai lankosi ir Lietuvoje. Jo organizacijos padeda kitiems besidomintiems aplankyti Lietuvą ir daugiau sužinoti apie savo šaknis.
Darius Kučinskas
Kauno Technologijos universiteto profesorius. Balzeko muziejuje jis atlieka muzikologinius tyrimus, gyvena lietuvių Marijonų vienuolyne, kurį „Tikslas – Amerika“ dalyviams visą ir aprodė. Laisvalaikiu tvarko išsikrausčiusių lietuvių Marijonų ten paliktą biblioteką.
Arvydas Reneckis
Su Arvydu Reneckiu misijos dalyviai pirmą kartą susipažino 2017 m., kai Vilniuje projektas „Tikslas – Amerika“ buvo pristatomas visuomenei per užsienio lietuvių paveldui skirtą renginį. Antrą kartą misijos dalyviai jį susitiko jau Čikagoje, Balzeko muziejuje, kur jis filmavo Dariaus Kučinsko paskaitą ir daugiau papasakojo apie lietuvius Čikagoje bei savo paties istoriją.
Julius Rūtenis Butkus, Regina Butkus, Vida Sakevičiūtė, Zita Bagdžius

„Tikslas – Amerika“ dalyviai taria „ačiū“ Vytauto Didžiojo šaulių kuopos šauliams, priėmusiems juos Šaulių Namuose Čikagoje. Tądien, lankydami gausias lietuvišas vietas Čikagoje misijos dalyviai neturėjo laiko nei užkąsti, tad šauliškos vaišės vakare buvo būtent tai, kas suteikė jėgų.
Giedrius ir Roma Bikulčiai

Giedrius Bikulčius – Klaipėdos jūrų šaulių kuopos vadas, Roma – Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje sekretorė. „Tikslas – Amerika“ savanoriai Bikulčius susitiko du kartus – Šv. Antano lietuvių bažnyčioje Sisere ir Šauliai Namuose Čikagoje, kur misijos dalyviai buvo priimti itin šiltai.
Saulius Balsys
Sunku patikėti, kad Saulius Balsys gimė Kanadoje, niekada nebuvo Lietuvoje, o lietuviškai kalba tiesiog puikiai! Jo vaikai lietuviškai irgi kalba. Saulius yra Lietuvių tautinių kapinių administratorius ir šias pareigas užima jau daug metų, tad galėjo nuodugniai aprodyti kapines, kurias prezidentas Valdas Adamkus įvardijęs pačiomis gražiausiomis kapinėmis pasaulyje.
Ramūnas Bundinas
Ramūnas Bundinas – Lietuvių tautinių kapinių Čikagoje vadovas, paskyręs savo laiko susitikimui su misijos dalyviais ir juos po jas apvedžiojęs, papasakojęs apie ten palaidotus žmones bei pastatytus paminklus.
Audra Adomėnas
Audra Adomėnas gimė Čikagoje, tačiau savo paauglystės metus praleido Kaune. Dabar ji turi 3 vaikus ir aktyviai reiškiasi lietuviškų dokumentų skaitmeninimo srityje, ypač jos dėmesio daug sulaukia video ir audio medžiaga. Būdama „Lithuanian Archives project“ vadove Audra stengiasi, kad suskaitmeninta medžiaga būtų prieinama kiekvienam, kad ja būtų naudojamasi. Jos įsitikinimu, ilgainiui istorinės medžiagos archyvavimas Čikagoje turėtų būtų pakeistas daugiau dėmesio skiriant naujoms technologijoms.
Audra taip pat yra viena jaunausių lietuviškų organizacijų vadovių, kurias valstijose sutiko „Tikslas – Amerika“ dalyviai.

Rokfordas, Ilinojaus valstija

James Gryder (Džeimsas Graideris)
James Gryder nėra lietuvis, tačiau tai nei kiek netrukdo jam vadovauti Rokfordo lietuvių klubui! Jis ketina kandidaduoti ir dar vienai kadencijai, nes dabartinė baigiasi 2018 m. gruodį. Prie šio lietuvių klubo prisijungė dar jo tėvai, kai juos pakvietė lietuvis draugas. Šiandien iš maždaug 250 klubo narių tik keletas turi lietuviškų šaknų. Nepaisant to, ten vis dar laikomasi lietuviškų tradicijų! James Gryder rūpinasi, kad klube būtų lietuviška vėliava (lankantis „Tikslas – Amerika“, kaip tik buvo užsakęs naują). Misijos dalyviams jis mielai aprodė klubą, lietuviškas jo detales, ir nurodė lietuviško parko Rokforde koordinates bei išvakarėse atrakino, kad iš ryto „Tikslas – Amerika“ spėtų jį aplankyti prieš pradėdami suplanuotą dienos programą. Apie parką iki tol ekspedicijos dalyviai nebuvo girdėję, tad netrukus jis buvo įterptas į kitos dienos programą ir aplankytas 7 ryto.
Sandra Colbert (Sandra Kolbert)
Sandra Colbert gimė JAV, nes į šią šalį iš Lietuvos atvyko jos proseneliai. Šeima dirbo Čikagos skerdyklose – net Sandros dvylikametė močiutė turėjo ten kimšti dešreles. Sandra gimė bei užaugo Čikagoje, tačiau paskui iš Čikagos išvyko, o dabar gyvena Rokforde. Čia ji tapo lietuviško kambario, įrengto Rokfordo etninio paveldo muziejuje, savanore ir vadove. Tokios savanorės muziejus labai ieškojo, nes Rokforde nebuvo vietinių lietuvių, pasirįžusių tuo užsiimti. Sandra, prisimindama savo gyvenimą skerdyklų rajone, parašė apie tai knygą.

Kivanis, Ilinojus

Steven Morrison
Steven Morrison – ne lietuvis, tačiau priklausė Kivanio Šv. Antano lietuvių bažnyčios parapijai. Steven yra tikras amerikietis – jo protėviai į JAV atvyko daugiau nei prieš 400 metų, ir tai buvo tikriausiai vienintelis žmogus, sutiktas ekspedicijos metu, kurio šaknys JAV siekia šitaip toli. Į lietuvių parapiją Steven prisijungė dėl praktinių priežasčių – tokių parapijiečių bėgant metams, kai mišios lietuivų bažnyčiose imtos laikyti ir anglų kalba, pasitaikydavo vis daugiau.
Steven Morrisson padėjo misijos dalyviams patekti į dabar jau senokai apleistos Šv. Antano bažnyčios vidų.
Barbara Morrison
Barbara Morrison – Steven Morrison žmona, pagelbėjusi gauti išskirtinius kadrus iš seniai uždarytos Kivanio lietuvių bažnyčios. „Tikslas – Amerika“ dalyviai visada labia džiaugiasi, kai prie projekto intensyviai, netausodami savo jėgų ir laiko prisijungia ne lietuviai – taip nutiko ir lankantis Kivanyje.
Remigijus Satkauskas
Remigijus Satkauskas – šeimos medicinos specialistas iš Kivanio, Ilinojaus. Baigęs Lietuvos sveikatos mokslų universitetą 1986 m., jis vedė Kanados lietuvę, o tada šeima persikraustė į JAV. Remigijus Satkauskas Aistę ir Augustiną Žemaičius sutiko besiekiančius patekti į apleistą Kivanio lietuvių bažnyčią. Jis papasakojo apie tai, ką reiškia būti lietuviu Kivanyje – o tai reiškia daug, nes jis – vienintelis lietuvis, gimęs Lietuvoje, visame Kivanio mieste, tad jam lietuvių kilmės žmonės dažnai atneša įvairiausių savo protėvių paliktų lietuviškų daiktų, prašo paaiškinti jų reikšmę, perskaityti lietuviškus užrašus.

Spring Valis, Ilinojus

Jurgita Nauyalis (Jurgita Naujalis)
Jurgita gimė, užaugo ir didžiumą gyvenimo praleido Lietuvoje – kol maždaug prieš 10 metų susipažino su savo būsimu sutuoktiniu Joseph Nauyalis (Juozapu Naujaliu). O kai ji pirmąkart atvyko pasisvečiuoti į Spring Valį, pasijuto tarytum namuose – mažas miestelis su daug lietuviškų pavardžių (įskaitant tąsias, ant antkapių) ir istorijos jai pasirodė labia jaukus. Jurgita su misijos dalyviais susisiekė pati, pasiūlė jiems aprodyti Spring Valį.
Joseph Nauyalis (Juozapas Naujalis)
Visi keturi Juozapo seneliai – gimę Lietuvoje, tad jis pats didžiuodamasis laiko save lietuviu, yra išsitatuiravęs Vytį, pavadinęs savo šunį Litos vardu. Kai jis vedė lietuvę Jurgitą iš Lietuvos, šeimoje tęsti lietuviškas tradicijas tapo dar lengviau. Juozapas aprodė savo gimtojo Spring Valio lietuviškas vietas, papasakojo legendų apie šiurpiąsias lietuvių kapines, patenkančias į kraupiausių Ilinojaus kapinių sąrašą.
John Bogatitus Sr.
John Bogatitus Sr. – trečios kartos lietuvis. Visi jo seneliai atvyko iš Lietuvos – is Vilniaus ir iš Pilviškių. Dirbo jie anglių šachtose. Nors John Bogatitus Sr. Lietuvoje niekada nebuvo ir lietuviškai nešneka, laiko save tikru lietuviu ir net jo dirbtinė koja – trispalvės spalvų.
John Bogatitus Jr.
Jis – ketvirtos kartos lietuvis, tačiau savo kilme labai didžiuojasi ir stengiasi tai perduoti savo vaikams, pvz. vedasi juos grybauti (pastebėtina, kad tai – labai lietuviškas papratimas, nemažai kitų šalių tai nėra įprasta).

Springfildas, Ilinojaus valstijos sostinė

Sandy Bakšys
Sandy Bakšys – viena didžiausių „Tikslas – Amerika“ pagalbininkių. Ji savanoriškai Ilinojuje užsiėmė projekto viešaisiais ryšiais, jos dėka misijos dalyviams pavyko sudalyvauti tiesioginiame radijo eteryje transliuotoje laidoje ir pristatyti savo projektą. Taip pat ji rado norinčių susitikti su „Tikslas – Amerika“ asmenų kai kuriose vietovėse, kur patys jų neradome, nes lietuviškų organizacijų ten nėra.
Deja, Sandy tėvas mire kaip tik tomis dienomis, kai Springfilde lankėsi Aistė ir Augustinas Žemaičiai. Sutelkusi visas jėgas ji vis tiek projektą praturtino taip, kaip tik galėjo.
Sandy yra parašiusi knygą „Springfildo lietuviai“, inicijavusi jiems atminimo lentą mieste ir daro visa, kad ši tauta nebūtų pamiršta, tame tarpe rašo tinklaraštį ir jame pasakoja vietos lietuvių nutikimus.

Maureen Mack Mueller
Maureen yra lietuvio Jono Makarausko, pirmojo Springfildo „McDonald’s“ franšizininko, pasikeitusio savo pavardę į „Mack“, giminaitė. Misijos dalyviams pavyko sutikti ją tame restorane, kuris seniau Jonui Mack ir priklausė.
Sheila Mack
Sheila – taip pat Jono Mack giminaitė. Ji papasakojo „McDonald’s“ ir savo šeimos istorijos vingius, būdingus vėlesnėms „juodadarbių“ pirmosios kartos imigrantų kartoms – toms, kurios jau įsiliejo į amerikietišką gyvenimą, verslą.

Seint Lujis, Misūris/Ilinojus

Danutė Lasky
Danutė – vietos Amerikos lietuvių tarybos pirmininkė. Amerikoje ji atsidūrė gana netikėtai, kai po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo buvo atvykusi į JAV aplankyti savo giminaičių ir netikėtai lietuvių bažnyčioje sutiko savo būsimą sutuoktinį, vietos lietuvį. Ji papasakojo apie savo ir vietos lietuvių pastangas siekiant išlaikyti Rytų Seint Lujiso Nekaltojo prasidėjimo lietuvių bažnyčią.
Frank Dorris (Pranas Dorša)
Frank Dorris – lietuvių šeimos, pavarde „Dorša“, atvykusios į JAV prieš 100 metų, palikuonis. Netrukus „Doršos“ tapo „Dorris“ ir JAV įsigijo žemės sklypą, kuriame dabar žemės ūkiu užsiima jų proanūkis Frank Dorris. Jis taip pat labai rūpinasi ir lanko lygiai tą pačią bažnyčią, kuriai kadaise jo protėviai aukojo lėšas.
Joe Symanski (Juozapas Šimanskis)
Joe Symanski pasitiko Aistę ir Augustiną Žemaičius Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje, papasakojo apie save ir apie tai, kad nors pats jis jau nebekalba lietuviškai, jo sūnus šneka puikiai ir net mokėsi Vilniaus universitete.
Douglas Nicely
Douglas Nicely – Jeruzalės liuteronų bažnyčios, pastatytos lietuvių liuteronų 1903 metais, kunigas. Nors šiuo metu parapijoje tik trečdalis turi lietuviško kraujo, nepaisant to, parapija fundavo liuteronų bažnyčios statybas Palangoje. Pats Douglas nėra lietuvis, tačiau jo žmona lietuvė, tad Lietuvoje jie lankėsi kartu. Kartu jie misijos dalyviams aprodė ir Jeruzalės bažnyčią.
Vicki Nicely
Vicki Nicely – Jeruzalės liuteronų bažnyčios pastoriaus žmona. Jos šaknys – nuo Tauragės, tad šį miestą ji ir pasirinko aplankyti Lietuvoje, parodė nuotraukas iš savo viešnagės.
Loretta Grybinas (Loreta Grybinaitė)
Loretta Grybinaitė – Jeruzalės liuteronų bažnyčios parapijietė, žymaus menininko Zigmo Grybino duktė. Loreta aprodė bažnyčią ir papasakojo savo šeimos istoriją.
Virginia Grybinas (Virginija Grybinienė)
Virginija Grybienė – Jeruzalės liuteronų bažnyčios parapijietė, žymaus menininko Zigmo Grybino žmona. Ji davė interviu misijos dalyviams.

West Frankfortas, Ilinojus

Teresa Renik
Teresa Renik – viena iš West Franfort lietuvių kapinių tarybos narių. Ji labai laukė misijos atvykstant ir sukvietė daug vietos žurnalistų bei lietuvių kilmės žmonių. Teresos planuose – trispalvė West Franforto lietuvių kapinėse – toks brangus jai šis atminimas.
Taip pat planuose – kelionė į savo niekad nelankytą Tėviškę Lietuvą.
Bruce Swinkunas
Besilankydami Vest Frankforto kapinėse misijos dalyviai visiškai atsitiktinai susipažino su vietos lietuviu Bruce Swinkunas, kuris atvyko aplankyti savo šeimos kapo. Jis nesitikėjo pamatyti lietuvių iš Lietuvos, tad susitikimas jam sukėlė daug emocijų. Vėliau jis parodė ir daugiau lietuviškų vietų, buvusius Vest Frankforto Lietuvių namus.
George Kerosky
George protėviai atvyko į valstijas darbuotis anglies šachtose, ir, kaip bebūtų keista, jis pats ten dirba dar dabar (šiaip anglių kasybos pramonė daug kur JAV jau nunykusi, kasyklos uždarytos). Paprašytas palyginti, kuo skiriasi jo darbas ir jo protėvių darbas įvardijo pokyčius technikoje ir papasakojo misijos dalyviams apie darbo ypatumus.
Stephen W. Narusis (Steponas Narušis)
Stephen W. Narusis gimė 1923 m. Jo mama atvyko į West Franfižortą 1914 m., o jo tėvas, iš Marijampolės, net dar anksčiau. Mama atvyko tam, kad padėtų savo dėdei Viltrakiui.
Steponas gimė ir užaugo valstijose, tačiau kalba, ir net dainuoja, lietuviškai. Misijos dalyviai užfiksavo jo atliekamas lietuviškas, niekus negirdėtas dainas.

Vestvilis, Ilinojaus valstija

Karyn Delanois
Karyn Delanois grįžo į Vestvilį parduoti savo šeimos namo, nes mama iškeliavo amžinybėn, ir tai buvo proga susitikti su misijos dalyviais. Pavyko susitikti net dukart, išgirsti istorijų apie Vestvilį. Taip pat Karyn suorganizavo susitikimą su vietos lietuviais, kur jų susirinko apie penkias dešimtis, atsinešė įvairiausių lietuvių kalba rašytų laiškų ir atvirukų, prašė išversti.
Kathy Pintar
Kathy Pintar gime ir užaugo Vestvilyje, Ilinojuje. Ji pati susisiekė su ekspedicijos dalyviais ir pakvietė juos į Vestvilį, taip pat aprodė miestelį šiems atvykus.
John Flattery
Jis pats nelietuvis, tačiau jį taip įtraukė vietinė „legenda“ – paslaptinga lietuvio kunigo Mikalausko mirtis Vestvilyje – jog parašė knygą „Didysis lietuvių barnis Vestvilyje“. Tačiau net ją parašęs, tėvas John Flattery nesugebėjo atsakyti sau į klausimą, kas lėmė lietuvio kunigo mirtį – tai buvusi žmogžudystė ar savižudybė. Misijos dalyviai iš tėvo paėmė interviu, jis buvo transliuotas per Lietuvos televiziją.
Carl Miglin (Karlas Miglinas)
Pirmasis į JAV atvyko jo tėvas, ir tai buvo dar 1906 m. Visų pirma atsikėlė į Skrantoną Pensilvanijoje, paskui jis persikėlė į Vestvilį Ilinojuje. Dirbo anglių šachtose. Karlo motiną jis sutiko 1916 m. Vedęs ją įsigijo smuklę, tačiau kurį laiką apie tai žmonai nesakė – taip smarkiai ji buvo nusisitačiusi prieš alkoholį. Kai tai sužinojo iš plepių moteriškių, labai įširdo ant sutuoktinio, tad jam neliko nieko kita kaip tik nupirkti jai ledainę – nuo to laiko savo versluose jie triūsė abu. Smuklė po tėvo mirties perėjo Karlo broliui, šiandien ten irgi karčema, tik šeimai jau nebepriklauso. „Miglin“ pavardė Lietuvoje – „Miglinas“.

Deitonas, Ohajo valstija

MaryAgnes Mikalauskas
MaryAgnes tėvas atvykęs į JAV net suklastojo savo gimimo liudijimą, idant jį paimtų į Antrąjį pasaulinį karą. Grįžęs po karo jis dirbo skulptoriumi, kūrė milžiniškus medinius tradicinius lietuviškus kryžius. MaryAgnes dirbo valstijos kalėjime ir tai vadina pačiu įdomiausiu savo darbu. Kaip pati sako, lietuve save ji laikė visada, nekėlė sau jokio klausimo – tiesiog vaikščiojo į lietuvių bažnyčią (tai daro iki dabar, kur mišiose groja gitara), šoko liaudiškus šokius.
Roverto Pantelones
Roverto pats pakvietė „Tikslas – Amerika“ dalyvius atvykti į Deitono Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčią, juos čia pasitiko ir apvedžiojo.
Michael Petkus (Mykolas Petkus)
Michael Petkus pasitiko misijos dalyvius Šv. Kryžiaus bažnyčioje, aprodė jiems bažnyčią ir davė interviu, kuris vėliau buvo transliuotas per Lietuvos nacionalinę televiziją.

Jangstaunas, Ohajas

Ruth Bundza Reedy
Ruth save vadina paskutine Jangstauno lietuve. Deja, pavažinėjus po Jangstauną atrodo, jog tai tiesa. Ruth apvežiojo misijos dalyvius ir parodė iki šiol stovinčią, bet lietuvių apleistą bažnyčią, kurią statyti padėjo dar jos tėvas.

Klivlandas, Ohajas

Andris Jonas Dunduras
Andris Jonas Dunduras, išgirdęs apie ekspedicijos „Tikslas – Amerika“ atvykimą į Klivlandą, išreiškė gailestį, kad Klivlandui misija skirs tik kelias dienas, bet paskui pats pasirūpino, kad per tas kelias dienas savanoriai apžiūrėtų praktiškai viską, kas čia lietuviško. Kaip pats sake, „Amerikoje gimiau, bet čia nemirsiu“, žadėjo persikelti į Lietuvą. Lietuviškai Andris kalba puikiai, laisvalaikiu darbuojasi Klivlando lietuvių archyve, gina Lietuvą nuo kitataučių puolimų ir šmeižto. Kaip prisipažino, „Esu vedęs Lietuvą“ – tokios didelės meilės savo šaliai nespinduliuoja net daugelis Lietuvoje gyvenančių.
Viktoras Stankus
Viktoras Stankus – mokslų daktaras, šiuo metu – Klivlendo lietuvių archyvo patikėtinis. Kol jo mieste vyko „Tikslas – Amerika“ ekspedicija, su misijos dalyviais jis buvo nuolat, jiems labai daug papasakojo ir aprodė; būdamas vyresnio amžiaus, pasakojo apie vietas iš savo vaikystės, kurios jau nebėra lietuviškos (buvusiame lietuivų rajone aplink Šv. Jurgio bažnyčią). Savo nuostabai, pavyko patekti ir į Klivlando Telšių ješivą – kaip pasakojo Viktoras, jis jau seniai buvo nuleidęs rankas – kadaise klausęs vieno vietinio žydo, kaip ten patekti, o šis atsakė – „kai sužinosi, pasakyk ir man.“
Rūta Degutienė (Degutis)
Rūta Degutienė – Klivlando lietuvių klubo širdis, puikiai išmananti Lietuvos istoriją. Klubas atviras kiekvieną dieną ir labai lietuviškas. Rūta gimė dipukų šeimoje ir papasakojo „Tikslas – Amerika“ dalyviams apie savo šeimos pastangas išsilaikyti Amerikos kultūroje bei savo darbus Lietuvių klubo naudai. Pasakojo, kad vaikystė dipukų vaikams nebuvo lengva – be penkių dienų įprastos mokyklos, šeštadieniais tekdavo lankyti lietuvišką, sekmadieniais – katalikišką. Ir nors Rūta nebuvo pavyzdinga lietuvybės moksleivė, dabar lietuvybę ji saugo geriau už daug to meto pirmūnų.
Aleksandra Kudukis
Aleksandra Kudukis – laisvai smadoma žurnalistė. Ji „Tikslas – Amerika’ savanorius pasitiko Klivlande ir paėmė iš jų interviu.
Russ Maurer
Russ Maurer – „Litvak Sig“ organizacijos tarybos narys. Nors pats ir nėra kilęs iš Lietuvos (gimė dabartinėje Baltarusijoje), labai domisi litvakų gyvenimu, yra vienas „Litvag Sig“ tinklapio, skaitmenizuojančio genaloginius Lietuvos žydų dokumentus, organizatorių. Padėjo misijos dalyviams apsilankyti žydų religinėje organizacijoje „Telshe yeshiva“, nors iš pradžių ir sakė – „aš ten būsiu lygiai toks pat svečias kaip judu“.
Nochum Orazin
Nochum Orazin – „Telshe yeshiva“ mokinys ir pirmas žmogus, kurį pavyko užkalbinti ješivos teritorijoje. Jis nuvedė pas vyresnėlį, kuris jam liepė pavaišinti svečius ir apvedžioti po visa ješivą. Tai buvo tikras nuotykis ir sužinojome daug naujo apie šią iš Lietuvos į JAV 1940 m. perkeltą instituciją.
Eugenijus Dicevičius
Eugenijus Dicevičius kilęs iš Utenos, atvyko į JAV prieš keliolika metų, prisijungė prie Klivlando lietuvių bendruomenės, yra lietuviškos Klivlando radijo laidos „Šiaurinis krantas“ vedėjas (misijos dalyviai susipažino su juo, kai jis atvyko iš jų paimti interviu šiai laidai), žinomas vietos gitaristas.
Dainius Zalensas
Dainius Zalensas – šakočių kepėjas, plušantis Klivlendo lietuvių klube. Jis buvo pirmasis kontaktas Klivlande, supažindinęs su Andrium Jonu Dunduru ir kitais lietuviškas vietas Klivlande puikiai išmananačiais žmonėmis.
Ona Pučkoriūtė Zalensienė
Ona Lietuvoje buvo aktorė, o į JAV atvyko XXI a. pradžioje. Dabar ji – Klivlando lietuvių klubo narė, padedanti tęsti lietuviškas tradicijas šiame mieste. Misijos dalyviai ją sutiko Klivlando lietuvių klube.

Detroitas, Mančesteris, Mičiganas

Anne Tubinis Audette
Anne buvo pagrindinė „Tikslas – Amerika“ misijos dalyvių koordinatorė Detroite. Ji daug laiko praleido ruošdamasi ekspedicijos narių sutikimui, suorganizavo susitikimus su dabartiniais Šv. Antano bažnyčios, Lietuvių namų ir kt. savininkais. Buvo neįtikėtina sužinoti, kad ji pati apie savo lietuvišką kilmę sužinojo palyginti visai neseniai – ir pasinėrė į tai visa galva.
Janina Ūdrienė
Janiną dar mažą, trejų mergaičiukę iš Lietuvos išsivežė nuo sovietų sprunkantys jos tėvai. Šeima vėliau ramybę rado JAV. Janina ilgus metus prisidėjo prie to, kad šioje žemėje lietuviškos tradicijos nebūtų pamirštos, padėjo Lietuvių fondui, šiuo metu yra Mičigano lietuvių bendruomenės pirmininkė. Janina misijos dalyviams padėjo susipažinti su „Dainavos“ stovykla – vieta, kur kadaise pati sutiko savo būsimą vyrą – o taip pat su dabartine Detroito lietuvių parapija.
Linas Orentas
Tikrų tikriausias lietuvis patriotas. „Mano pirmas žodis buvo lietuviškas, paskutinis irgi bus“, – sake jis. Linas – šaulys, tad misijos dalyvius apvedžiojo po „Pilėnų“ šaulių stovyklą.
Gintaras Jonikas
Gintaras Jonikas tapo kunigu jau prieš 29 metus, o 13 iš jų jis tarnauja valstijose. Daug saves atidavęs Detroito lietuviams jis jau planuoja grįžti į Lietuvą. Kunigas Gintaras išsamiai aprodė ir papasakojo apie Dievo Išminties lietuvių katalikišką bažnyčią.
Almantas Galvanauskas
Almantas Galvanauskas iš Lietuvos išvyko iškart po Nepriklausomybės atkūrimo ir JAV sukūrė šeimą. Almantas dirba profesoriumi Mičigano universitete. Prie „Tikslas – Amerika“ jis prisidėjo apnakvindindamas savo namie misijos dalyvius.

Grand Rapidsas, Mičiganas

Jonas Treška (John Treska)
Jonas Treška (John Treska) – dipukų palikuonis. Jis puikiai šneka lietuviškai ir džiaugėsi, kad Grand Rapidsas paklius į lietuviškų vietų JAV žemėlapį. „Taip mes nebūsime pamiršti“, – sakė jis. Jonas smarkiai padėjo susiplanuoti darbotvarkę lankantis Grand Rapidse ir čia išvysti daug į žemėlapį patekusių objektų.
Broderick Dana Norkus
Broderick Dana Norkus apie savo lietuvišką kilmę sužinojo gana vėlai (kai bendradarbis pasakė, kad jo pavardė lietuviška). Bet kai sužinojo, jo gyvenimas apvirto aukštyn kojomis – jis ėmė mokytis lietuvių kalbos, išsiuntė jos mokytis ir abu savo sūnus, prisijungė prie lietuviškos veiklos, o galiausiai net įsidukrino mergaitę iš Šiaulių. Jis su misijos dalyviais Grand Rapidse praleido visa dieną ir aprodė viską, ką pats žinojo.
Kunigas Denis W. Morrow
Grand Rapidso Šv. Petro ir Povilo bažnyčios kunigas. Jis irgi lietuvių kilmės – jo mamos šeima atvyko į Pensilvaniją 1899 metais, o į Grand Rapidsą persikėlė 1919 m.
Jis aprodė bažnyčią bei kapines ir papasakojo daug istorijų, nes labai domisi miesto ir jo lietuvių istorija, tyrinėja ir sistemina lietuvių parapijos archyvus. Taip pat parodė, kur prie bažnyčios auga rūtos – tiesioginės palikuonės tų, kurias protėviai atsigabeno iš Lietuvos. „Kur tik mūsų giminės nariai gyvena, ten pasodinamos šios rūtos“ – pasakojo.

Maskigonas, Mičiganas

Laura Merten
Laura Marten atvyko į JAV kai jai tebuvo 20 neužilgo po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Laura puikiai supranta, kad savo kilmę reikia branginti, todėl ir jos sūnus Vakaris lanko Grand Rapidso lietuvišką mokyklą „Baltijos krantas“. Laura suorganizavo misijos dalyvių pasitiktuves Maskigono lietuvių klube – klube, kuriame nebėra nei vieno lietuvio.
Irene Gierzak
Nors Irene Gierzak ir ne lietuvė, ji – Maskigono lietuvių klubo narė jau labai ilgą laiką. Ji net parašė „Maskigono lietuvių klubo receptų“ knygą, į kurią įtraukė lietuviškų patiekalų. Misijos dalyviams lankant Maskigoną, ji papasakojo, ką žino apie klubo istoriją, pasidalijo ir savo receptais.

Kasteris, Mičiganas

Shannon Andrulis
Andrulio sūrinėje Kasteryje darbuojasi jau ketvirta lietuvių karta. Sūrinė įkurta XX a. 5 dešimtmetyje ir sūris nuo pat to laiko gaminamas pagal Andrulio žmons receptą. Abu sutuoktiniai buvo jau gimę JAV, bet lietuvybė jiems visad buvusi svarbi. Dabar sūrinėje darbuojasii jų anūkė Shannon Andrulis, jai padeda jos sūnus. Shannon misijos dalyviams mielai aprodė sūrinę ir ddavė paragauti sūrio – šiek tiek kitoks nei lietuviškas sūris Lietuvoje, tačiau tikrai vertas dėmesio.
Audra Aleknaitė Lintakienė
Audra – dipukų vaikas, gimusi jau Čikagoje. Audra smarkiai prisideda prie Lietuvos kultūros puoselėjimo, moko tautinių šokių, prižiūri „Rakas“ skautų stovyklą, kurią ekspedicijos dalyviams išsamiai ir aprodė.
Aras Lintakas
Aras Lintakas – pats tikriausias lietuvis skautas Amerikoje. Jis prižiūri „Rako“ skautų stovyklą Kasteryje, kurią ir aprodė misijos dalyviams.

Šeboiganas, Viskonsinas

Wanda Visser
Wandos prosenelis Adomas Buivydas Šeboigane laikė smuklę – šia ir kitomis istorijomis ji pasidalijo su ekspedicijos dalyviais. Wanda labia domisi lietuvybe, Lietuvoje buvo daugybę kartų (prieš Nepriklausomybės atkūrimą ir po), buvo net ištekėjusi už lietuvio iš Lietuvos. Kaip pati sako, vis nori ir nori ten grįžti. Nors yra pusiau lietuvė, pusiau olandė, labiau domisi lietuviškuoju savo paveldu, „gal todėl, kad Lietuva visad buvo uždaryta, paslaptis, o lietuvė mama anksti mirė“. Ji padėjo „Tikslas – Amerika“ dalyviams rasti piloto Felikso Vaitkaus kapą, aprodė ir kitas dėmesio vertas vietas.

Kenoša, Viskonsinas

Teresė Balčiūnas Dicello
Teresė gimė Latvijos lietuvių šeimoje prieš Antrąjį pasaulinį karą. Ji niekada nebuvo Lietuvoje – Latviją okupavus sovietams, jos šeima traukėsi į JAV. Nepaisant to, Teresė puikiai kalba lietuviškai, moko Kenošos gyventojus lietuviškų rankdarbių. Ji – „Lietuvos Vyčių“ narė, buvo ištekėjusi už daktaro Balčiūno ir abu su vyru dėjo milžiniškas pastangas Lietuvos valstybingumui atkurti. Iki dabar yra įsitikinusi, kad Lietuva – pati nuostabiausia šalis pasaulyje. „Tikslas – Amerika“ ji parodė Kenošos lietuvių bažnyčią.

Vokiganas, Ilinojus

Ramutė Kemėžaitė Kazlauskienė
Ramutė Kemėžaitė Kazlauskienė – dipukų vaikas. Vaikystėje ji ir jos brolis ne lietuvių kalba galėdavo bendrauti nebent už namų durų. Ramutė labai intensyviai su to meto JAV lietuvių jaunimu protestavo už Lietuvos laisvę, organizuodavo mitingus, sake svajojusi ištekėti už lietuvio. Panašu, kad Vidas Kazlauskas bus šią svajonę išpildęs – jie susituokę jau 23 metus. Šiek tiek trumpiau, nei Lietuva nepriklausoma – nes tik Lietuvai tapus nepriklausomai atsirado daugiau laiko asmeniniam gyvenimui, vestuvėms. Ramutė Vokigane misijos dalyviams padėjo sutikti reikiamus žmones ir aprodė apylinkes.
Vidas Kazlauskas
Vidas Kazlauskas – aktyvus kovotojas už Lietuvos laisvę sovietinės priespaudos metais. Būtent protestuose jis susitiko savo būsimą žmoną Ramutę, su kuria misijos dalyviams jie aprodė lietuviškas Vokigano vietas.
Daniel Gustas
Daniel Gustas – vietos lietuvis, savo šeimos istoriją išsianalizavęs iki menkiausios detalės. Misijos dalyviams jis papasakojo apie mokslą Vokigano lietuviškoje mokykloje (dabar jau uždarytoje), taip pat kaip jo giminė įsteigė beveik šimtą metų gyvavusį lietuvių banką.
Aldona Kavoliūnienė
Aldona Kavoliūnienė gimė 1930 m. Kaune (šeima gyveno Raudondvaryje). Ji iki šiol iki smulkmenų prisimena pasitraukimą iš Lietuvos, kiekvieną pabėgelių stovyklą ir kiekvieną miestą, kuriame ieškojo užuovėjos – visą šią istoriją ji papasakojo misijos dalyviams prieš kamerą.
Patricia Jikaitis
Patricia gimė dviejų lietuvių šeimoje (jos mama atvyko į valstijas, kai jai tebuvo penkiolika, o šešioliko sištekėjo už 27 m. amžiaus Patricijos tėvo). Patricia papasakojo savo šeimos ir bažnyčios, kurią lankė, istorijas.

Beverli Šorsas, Indiana

Danutė Bačiauskienė
Nors Danutė – trečiosios bangos imigrantė, smagu, jog valstijose ji prisijungė prie labai senos lietuviškos katalikiškos organizacijos „Lietuvos vyčiai“. Danutė su sutuoktiniu padėjo misijos dalyviams aplankyti Beverli Šorsą ir Junion Pirą bei lietuvišką sodą Mičigan Sityje.
Rima Sidrys
Rima – 8 vaikų mama ir 15 anūkų močitė, laimingai ištekėjusi už kito lietuvio Lino Sidrio. jie abu rengia mokymus apie laimingą šeiminį gyvenimą. Rimą Aistė ir Augustinas Žemaičiai susitiko lietuviškų mišių Beverli Šore metu.
Linas Sidrys
Linas Sidrys gimė Niujorke, dipukų šeimoje. Jis – oftalmologas, taip pat 8 vaikų tėvas ir 15 anūkų senelis. Susitikęs „Tikslas – Amerika“ komandą Beverli Šore jis papasakojo, kaip gyvena lietuviai šiame viename lietuviškiausių JAV miestelių.

Junion Piras, Mičiganas

Gintaras Karaitis
Gintaras Karaitis – „Gintaras Resort“ Junion Pire savininkas. Poilsinė atidaryta 1960 m., Gintaro tėvų, čia vykdavo lietuviški renginiai. Gintaras puikiai kalba lietuviškai ir „Tikslas – Amerika“ komandai aprodė namelius bei kompleksą, stūksantį ant aukštų kopų, primenančių kopas Palangoje.

Mount Karmelis, Pensilvanija

Pat Gromowski
Pat Gromowski – Maunt Karmelio lietuvių klubo barmenė. Nors pati nelietuvė, klubo istorija ji labai domisi, aprodė jį misijos dalyviams, paprašė išversti senąja lietuvių kalba parašytus tekstus ant klubo sienų.
Amy Shurock
Amy Shurock – ne lietuvė, bet domisi mažumų paveldu ir yra Maunt Karmelio lietuvių klubo narė. Ji pasitiko misijos dalyvius Mount Karmelio lietuvių klube ir šį jiems aprodė.

Istonas, Pensilvanija

Scott L Reda
Scott L Reda neturi lietuviško kraujo – tačiau jo kino studija kaip patalpas įsigijo lietuvių bažnyčią. Jis maloniai priėmė „Tikslas – Amerika“ komandą bažnyčioje, papasakojo jos įsigijimo aplinkybes ir perdavė apie ją surinktą informaciją, kurios dėka dar atradome ir Istono lietuvių kapinės.

Kiti pagalbininkai

Philip ir Aldona Šapiro

Philip Šapiro – litvakas, jo šaknų galima rasti tokiose vietose kaip Rokiškis, Kamajai, Celkiai, Pandėlys, Kupiškis, Panevėžys bei Raguva. Aldona Šapiro į JAV atvyko neseniai, kai sukūrė šeimą su Philip. Aldonos šeima – tremtinių šeima, todėl dabar pora smarkiai prisideda prie sovietinių aukų atminimo įprasminimo Rokiškyje.
Šapiro šeima pasirūpino, kad misijos dalyviai valstijose nuolat turėtų internet ir mobilųjį ryšį.
Danius Glinskis
Tik Daniaus Glinskio dėka „Tikslas – Amerika“ dalyviams pavyko suorganizuoti paskaitą apie lietuvišką paveldą JAV, kurią jie skaitė Susivienijimo lietuvių Amerikoje pastate Niujorke. Paskaitą aplankė ir JAV konsulinių įstaigų darbuotojai, ir vietos lietuviai, ir keliautojai iš Lietuvos. Architekta Danius Glinskis, beje, buvo ką tik pabaigęs to istoriškai lietuviško pastato renovaciją grąžinant jam pirminį fasadą.
Mantvydas Bekešius
Mantvydas Bekešius – Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje konsulas – su „Tikslas – Amerika“ misijos vadovu Augustinu Žemaičiu net keletui valandų susitiko paskutinę ekspedicijos dieną, tad tai buvo puiki proga pasidalinti surinktomis žiniomis ir padiskutuoti, kas dar galėtų būti padaryta lietuviško paveldo vardan.