Žemėlapio autoriai (2023)

Interaktyvų lietuviško paveldo JAV žemėlapį „Tikslas – Amerika“ parengė „Global True Lithuania“ tinklalapio komanda, kuriai be galo daug padėjo Amerikos lietuviai, Lietuvos institucijos ir kiti pagalbininkai.

Toliau pateikiamame sąraše išvardyti 2023 m. ekspedicijos į vakarinę ir pietinę JAV dalį dalyviai ir jiems padėję savanoriai bei rėmėjai. Analogiški ankstesnių ekspedicijų sąrašai:
2017 m., rytinė pakrantė
2018 m., Vidurio Vakarai
2019 m., Kanada ir aplinkiniai regionai
2020-2021 m., JAV Vakarai ir Pietūs.
2022 m., JAV rytai, Alberta, Aliaska

Komanda

Augustinas Žemaitis
Augustinas – „„Gabalėliai Lietuvos““ puslapio apie lietuvišką paveldą už Lietuvos ribų kūrėjas. Jo straipsniai publikuoti žurnaluose „Vytis“ ir „Draugas“ JAV, taip pat pagrindiniuose naujienų portaluose Lietuvoje. Jis taip pat turi puslapį True Lithuania – išsamiausią lietuvišką tinklapį apie Lietuvą anglų kalba. Augustinas yra ir aistringas keliautojas, aplankęs daugiau nei 109 šalis, labai domisi įvairiomis kultūromis, yra parašęs knygą apie pasaulio raštų sistemas, jam priklauso internetinė svetainė apie pasaulio himnus, taip pat kitos svetainės (iš viso 19).

Augustinas – projekto „Tikslas – Amerika“ vadovas. Ekspedicijos metu palaikė ryšį su Amerikos lietuviais, fotografavo objektus, rengė straipsnių aprašus, filmavo, palaikė ryšius su žiniasklaida ir sukūrė interaktyvų lietuviškų vietų žemėlapį.

El. paštas: augustinas.zemaitis@gmail.com

Aistė Žemaitienė
Aistės pagrindinė veiklos sfera – advokatė, besispecializuojanti Lietuvos pilietybės atkūrimo, lietuvių kilmės liudijimų išdavimo ir pan. srityse.
Ekspedicijos „Tikslas – Amerika“ metu ji vairavo automobilį, rengė interviu su vietiniais žmonėmis, juos filmavo, palaikė ryšius su Lietuvos bei Amerikos žiniasklaida, rengė teisinius projekto dokumentus.

El. paštas: aiste.zemaitiene@gmail.com

Rėmėjai

Platininiai rėmėjai


Kultūros paveldo departamentas

Parėmė „Tikslas – Amerika 2023“ ekspediciją.


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Parėmė straipsnius ir Youtube kanalo laidas apie lietuvių paveldą užsienyje.


Lietuvių fondas

„Lietuvių fondas“ yra didžiausias Amerikos lietuvių fondas, remiantis su Lietuva susijusias veiklas. Fondas jau trečią kartą prisidėjo padengdamas projekto baigiamųjų darbų (postprodukcijos) išlaidas.

Auksiniai rėmėjai

Daniel M. Zelionis fondas
(Našuja, Naujasis Hampšyras)

Amerikos lietuvių tautinė sąjunga
(Bostonas, Masačusetsas)

Sidabriniai rėmėjai

Vismantas Vidugiris (Čikaga, Ilinojus) Maironio parkas (Vusteris, Masačusetsas) Mary Agnes Mikalauskas (Deitonas, Ohajas) Vida/Lucius Strazdis (Vusteris, Masačusetsas)
Algis Glodas (Vusteris, Masačusetsas) Mark ir Sara Zelionis (Našuja, Nuajasis Hampšyras) Roberta Woitkowski (Našuja, Naujasis Hampšyras) Frank ir Candance Ulcickas (Našuja, Naujasis Hampšyras)
Broderick Dana Norkus (Grand Rapidsas, Mičiganas) Valentinas Varnelis (Čikaga, Ilinojus) Brighton Park lietuvių parapija Detroito Dievo apvaizdos lietuvių parapija

Kiti rėmėjai

„Tikslas – Amerika 2023“ taip pat parėmė Diana Norkienė, Asta Nenortienė, Rasa Kapeckienė, Deb Pileikienė, Edita Kizevičienė, Rasa Naujalis, Rimantas Samis, Jolanta Melninkaitis, Peter E. Verseckas, Jonas Žemaitaitis, Vytenis, Birutė ir Paulius Nenortai, Gloria ir Algis Adomkaičiai, Bronius ir Birutė Banaičiai, Paula Lyons, Renata Špakevičienė, Vida Penikienė, Rima Aukštikalnis-Cibas, Vytautas ir Danutė Dilbos, Gintaras ir Valentina Čepai, Dan ir Vilija Bonda, Charlotte McGowan, Brenda Dzierzeski, Charles Trečiokas, Birutė Šležas, Romas Jokūbauskas, Edward Baumil, George Sirusas, Sandra Colbert, Lynell E Cannell, Valentine Gailius Senkus, Kęstutis Pocius, Char Czarnecki, Brian Maitner, Elga Butkevičienė, Allen ir Karen Krulek, Jerry Uzas, Sonja Andrews, David ir Gražina Dainelis, Alec McGuire, George Masck, Charles Butler, Pawel Kisiel, Augustinas Tijūnėlis, Anne Tubinis Audette ir keli anoniminiai aukotojai.

Nakvynę suteikę rėmėjai

„Tikslas – Amerika 2023“ savanoriai už suteiktą pastogę dėkoja Emilijai Sadonis (Verona [Verona], Naujasis Džersis – 1 naktis), Linui Balsiui (Naugatukas [Naugatuck], Konektikutas – 4 naktys), Erikui Bartkui (Niujorkas [New York], Niujorkas – 1 naktis), Pawelui Kisiel (Čikaga [Chicago] – 1 naktis), Gražinai Paegle (Aleksanderyje [Alexander], Meinas – 1 naktis), Vaidai Labžintytei (Kenebunkporte [Kenebunkport], Meinas – 1 naktis), Almantui Galvanauskui (Anarbore [Ann Arbor], Mičigane – 4 naktys), Elaine ir Alvin Luschas (Pensilvanijos lietuvių dienos – 2 naktys), Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai (Lemonte [Lemont], Ilinojuje – 4 naktys), Egidijui Bugailiškiui (Vinipege [Winnipeg], Manitoba, Kanada – 1 naktis), Birutei Šležas (Bostone [Boston], Masačusetse – 1 naktis), Iljai Goldovt (Bostone [Boston], Masačusetse – 4 naktys).

Žiniasklaidos partneriai

Šioje žiniasklaidos priemonėje pasirodė daugiau nei 10 straipsnių apie projektą: Amerikos lietuvių laikraštis „Draugas“.

Dėkojame už informacijos apie projektą sklaidą!

Vietiniai pagalbininkai Kanadoje ir JAV

Jei norėtumėte, kad Jūsų nuotrauka, aprašas čia būtų pakeisti, informacija apie Jus pašalinta ar papildyta, susisiekite augustinas.zemaitis@gmail.com .

Niujorkas

Povilas (Pablo) Debesis
Povilas (Pablo) Debesis gimė Urugvajuje, kur iš Lietuvos emigravo dar jo seneliai. Puikiai lietuviškai kalbantis vyras po emigracijos į Lietuvą atsidūrė JAV, kur Niujorke ilgą laiką dirbo ispaniškų knygų knygyne, o šiuo metu administruoja „Tautos fondą“. Povilas Debesis ekspedicijos savanoriams aprodė „Tautos fondo“ patalpas Susivienijimas lietuvių Amerikoje pastate Niujorke bei papasakojo apie šio fondo gerus darbus.

Naujasis Džersis

Bruce Kauffmann
Bruce Kauffmann yra Naujojo Džersio „Schuyler Savings Bank“ valdybos narys. Į JAV emigravo dar jo seneliai, tačiau pats jau gimęs JAV Bruce Kaufmann domisi Lietuva ir tiek jos istorija, tiek politiniu gyvenimu Lietuvoje. Gimęs lietuvės ir vokiečio šeimoje jis prisijungė prie lietuvių kilmės banko „Schuyler Savings Bank“ veiklos Naujajame Džersyje.
Visą interviu su Bruce Kauffmann galima pamatyti YouTube „TrueLithuania“: https://youtu.be/9cGu8F87TT8

Konektikutas

Linas Balsys
Linas Balsys – antros ir trečios kartos lietuvių palikuonis. Jo tėvas atvyko į JAV kaip antrosios bangos, išvytos iš Lietuvos sovietų, atstovas, ir vedė jo mamą, kuri buvo jau gimusi JAV (jos tėvai – pirmosios bangos emigrantai į Valstijas). Linas puikiai šneka lietuviškai, yra organizacijos Voterberio „Lietuvos Vyčiai“ narys. Linas Balsys mielai priėmė ekspedicijos savanorius pas jį apsistoti bei aprodė vietines lietuviškas vietas Konektikute: Voterberyje ir Naugatuke.
Erikas Bartkus
Erkas Bartkus yra Niujorko lietuvis, bedalinantis savo gyvenimą tarp Niujorko ir Voterberio. Voterberyje įsigijęs namą lietuviškajame rajone pašventė ji Joninių šventei – atėjus Joninėms čia susirenka toli gražu ne tik lietuviai, bet ir amerikiečiai. Erikas pasirašinėja ir partizanišku Alkupėno Žadgailos slapyvardžiu. Ekspedicijos dalyviai dėkingi Erikui už transportą ir nakvynę Niujorke.
Christian Allyn
Christian Allyn yra gretimo North Canaan miesto Konektikute politikas, tačiau didelę dalį laiko jis skiria lietuvybei Voterberyje išlaikyti. Tapęs nemažos dalies lietuvių organizacijų šiame mieste dalyviu, jis taip pat išsinuomojo butą lietuvių rajone lietuvių prieš šimtmetį pastatytame name ir jame išsikabino tiek JAV vėliavą, tiek lietuvišką trispalvę. Būdamas vos 28-erių Christian taip pat yra vienas pagrindinių žmonių, kovojančių su vyskupija siekdamas, kad išliktų Voterberio Šv. Juozapo bažnyčia.
Peter Verseckas
Peter Versecko seneliai pasiryžo iš Rusijos imperijos ir persikelti į JAV. Peter Verseckas papasakojo „Tikslas – Amerika“ savanoriams apie Voterberio miesto Konektikute lietuvišką istoriją.

Masačusetsas

Jonas Stundžia
Istorikas, didžiulę savo gyvenimo dalį paskyręs tiek lietuviškumo Amerikoje, tiek savo gimtojo Lorenso Masačiusetso valstijoje miesto istorijai tyrinėti. Būtent jis buvo vienas iniciatorių pastatyti paminklą 1912 m. Lorenso miesto audėjų streiko aukoms – vienas kurių – lietuvis Jonas Smolskas. Taip pat Jonas Stundžia rinko ir aukojo knygas Lietuvos bibliotekoms. 1990 m. aktyviai užsiėmė lobizmu ir pasiekė, kad Lorenso miesto savivaldybė oficialiai pripažintų Lietuvos nepriklausomybę. Jonas Stundžia – tradicinės lietuviškosios pagonybės sekėjas. Jis visų žinomas kaip nepavargstantis lietuvybės nešėjas, tad jo draugai dar net jam esant gyvam pastatė paminklą kapinėse su begale gražių ir vertingų žodžių. Jonas Stundžia pasidalino vertinga informacija „Tikslas – Amerika“ ekspedicijos dalyviams renkant medžiagą apie Lovelio, Lorenso, Heiverhilio lietuvybės istoriją.
Birutė Šležas
Birutė Šležas Pietų Bostono lietuvių rajoną pažįsta kaip savo penkis pirštus. „Čia buvo antroji parapijos koplyčia; Čia buvo Susivienijimo lietuvių Amerikoje štabas; Čia buvo tautininkų namai“ – viską parodė, nors jokių lietuvybės ženklų ant tų pastatų nelikę. O kokie nuostabūs buvo tie Tautininkų namai kadaise – Birutė parodė nuotraukas su žymaus Kauno teatro scenografo Andriušio darytu interjeru: buvo ir Vytautas Didysis, ir Smetona, ir mediniai lietuviški simboliai bei citatos. Būtent Birutė Šležas padėjo atskleisti dar nuo „Tikslas – Amerika 2017″ ekspedicijos dalyvius kamavusius klausimus – kur gi buvo leista ta garsioji Bostono enciklopedija – pirmoji lietuviška enciklopedija pasaulyje. Tada skirtingų Bostono lietuvių nuomonės išsiskyrė, Birutė Šležas diskusijas, atrodo užbaigė – ji buvo leidžiama įvairiose vietose; gavome konkrečias datas, kur išleisti kurie tomai. Ji ir gyvai parodė tas vietas, bet daugelio pastatų jau nė nebeliko, „rajonas pasikeitė“. Birutė Šležas taip pat yra profesionali lietuvių-anglų kalbų vertėja, į anglų kalbą išvertusi Mariaus Katiliškio „Miškais ateina ruduo“. Ekspedicijos dalyviai labai dėkingi Birutei ir už enciklopedijos „Gabalėliai Lietuvos“ straipsnių apie Manitobą, Tander Bėjų Ontarijuje ir kitų redagavimą.
Gita Kupčinskas
Gita Kupčinskas buvo lietuviško ansamblio „Sodauto“ vadovė, taip pat Norvudo lietuvių bažnyčios parapijietė. Gita papasakojo apie šioje bažnyčioje dirbusį kunigą Vincą Valkavičių, jo darbus bei nuopelnus, parodė, kad ši lietuvių bažnyčia dabar paversta butais ir tarnauja žmonėms apgyvendinti.
Marius Žiaugra
Marius Žiaugra yra Bostono lietuvių piliečių klubo valdybos narys, papasakojęs projekto YouTube kanalams – „Gabalėliai Lietuvos“ (lietuvių k.) ir „TrueLithuania“ (anglų k.) apie šio lietuvių klubo šiandieną bei istoriją.
Gloria Adomkaitienė
Gloria yra dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą į JAV iš Lietuvos atvykusių lietuvių palikuonė. Nepaisant to, ji puikiai kalba lietuviškai. Gloria buvo vienas pagrindinių asmenų, pasiekusių, kad Bostono Šv. Petro lietuvių bažnyčia nebūtų uždaryta, kai Bostono arkivyskupija 2004 m. užsimojo tai padaryti. Apie sėkmingą kovą ji papasakojo abiems ekspedicijos YouTube kanalams – „Gabalėliai Lietuvos“ (lietuvių kalba) ir „TrueLithuania“ (anglų kalba).
Ilja Goldovt
Ilja Goldovt yra Merkinės Rabino anūkas. Gimęs Baltarusijoje Ilja Goldovt nuolat vyksta į Lietuvą ir ten rūpinasi litvakų muziejaus ekspozicija Simne, taip pat knygos apie lietuvius-žydų gelbėtojus per Antrąjį pasaulinį karą vertimų į anglų kalbą. Būtent Iljos dėka ekspedicijos savanoriai sužinojo apie Meretz – Merkinės – žydų kapines prie Bostone. Maloniai sutikęs priimti apsistoti pas save ekspedicijos dalyvius jis juos palydėjo į šias kapines ir davė interviu YouTube kanalui „TrueLithuania“.
Vida Strazdienė
Vida Strazdienė yra Maironio parko Vusteryje viena iš direktorių, besirūpinanti, kad lietuviška kultūra ir lietuviškos tradicijos čia klestėtų. Ji ekspedicijos dalyviams išsamiai papasakojo apie „Maironio“ veiklas ir renginius.
Romas Jokūbauskas
Romas Jokūbauskas yra buvęs „Maironio“ klubo Vusteryje pirmininkas bei buvusios Šv. Kazimiero bažnyčios mieste parapijietis, sutikęs pasidalinti savo prisiminimais apie tai kaip kadaise parapija klestėjo.

Naujasis Hampšyras

Frank Ulčickas
Frank Ulčickas gimė JAV, pirmosios bangos emigrantų į JAV šeimoje, tačiau pats savo valia ir savo noru puikiai išmoko lietuviškai. Jis papasakojo apie Naujojo Hampšyro lietuvių istoriją bei lietuviškas vietas regione.
Roberta Woitkowski
Roberta Woitkowski yra Našua (Naujojo Hapšyro) lietuvė. Nors gimusi JAV, ji labai domisi ir dabartine Lietuvos muzika, ypač mėgsta „El Fuego“, „Vairas“, kurie jų kvietimu buvo atvykę ir koncertavę Našua. Roberta taip pat prisidėjo prie to, kad lietuvė skulptorė turėtų visas galimybes sukurti Našua skulptūrą.

Rod Ailandas

Regina Jagminas
Regina Jagminas yra Rod Ailando lietuvė, jos šeima smarkiai prisidėjo prie to, kad Rod Ailando lietuvių bažnyčia gyvuotų taip ilgai, kaip tik galėjo (uždaryta XXI a. pradžioje). Regina papasakojo apie tai, kaip Rod Ailando lietuviai pasiekė, kad Lietuvos nepriklausomybės diena būtų įtraukta į atmintinų dienų sąrašą šioje valstijoje (JAV Lietuvos nepriklausomybės diena į atmintinų dienų sąrašą įtraukta tik šioje vienintelėje valstijoje).

Vermontas

Seselė Ignė Marijošius
Seselė Ignė Marijošiūtė yra Antrojo pasaulinio karo išeivių duktė. Pajutusi pašaukimą prisijungė prie lietuvių vienuolių Putname ir tapo viena aktyviausių vienuolijos narių. Per sovietinę okupaciją ji organizavo antisovietinius renginius Putname. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, ji padėjo atsikurti vienuolijoms Lietuvoje ir nuolatos vyksta į Lietuvą to palaikyti. Jos pasaulietiškas vardas – Gražina, tačiau visi ją žino seselės Ignės vardu.
Vydas Marijošius
Vydas Marijošius yra lietuviškosios stovyklos „Neringa“ Vermonte generalinis direktorius. Jis papasakojo ekspedicijos dalyviams apie šios stovyklos atsiradimo istoriją bei kokie renginiai ir stovyklos čia vyksta.
Jonas Jankauskas
Jonas Jankauskas yra lietuviškos stovyklos „Neringa“ Vermonto valstijoje ryšių su visuomene vadovas. Jis davė interviu ekspedicijos YouTube kanalui „Gabalėliai Lietuvos“ ir papasakojo kokie renginiai stovykloje vyksta ir kas juose laukiami.
Jack McGowan
Jack McGowan yra Masačiusetso lietuvis, kiekvieną ketvirtadienį savanoriaujantis Lietuvių kultūros archyve ALKA Putname. Jack apvedžiojo ir aprodė ALKA archyvo ir muziejaus patalpas bei papasakojo kokia veikla ALKA užsiima.

Kvebekas (Kanada)

Diana Gentemann
Diana gimė lietuvės ir vokiečio šeimoje, tačiau lietuviškai kalba tiesiog puikiai. Dianos tėvai išvystė lietuvišką kurortą netoli Monrealio, šiuo metu Diana su savo šeima bei taip pat lietuviškai kalbančiu sūnumi Gabrieliumi rūpinasi poilsiaviete, kurios nameliai prancūzakalbiame Kvebeke pavadinti lietuviškai, kaip kad „Žiema“. Tame pačiame kurorte galima rasti ir pačios Dianos garbei pavadintą Dianos gatvę.
Sylvain Alvydas Bulota
Sylvain Alvydas Bulota gimė dar Lietuvoje, prancūzės ir lietuvio karininko šeimoje. Šeimai per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukus į Kanadą, šeima įsikūrė prancūzakalbiame Kvebeke. Monrealyje augęs Sylvain Alvydas Bulota sklandžiai kalba lietuviškai, išsirūpino, kad netoli Monrealio į jo sodybą vedanti gatvė būtų pavadinta Neries vardu, ir pats savo vilą pavadino šios upės garbei. Laisvalaikiu užsiimdamas vynininkyste vyną pilsto į „Villa Neris“ butelius. Sylvain Alvydas Bulota ekspedicijos savanoriam
Rimas Rudinskas
Rimas Rudinskas yra Monrealio lietuvis, šiuo metu gyvenantis prie Lac Sylvaire ežero. Jo dėka ir jo laivu ekspedicijos dalyviai buvo paplukdyti šiuo ežeru tam, kad savo akimis galėtų išvysti vis dar beplazdančias trispalves lietuvių sodybose bei išgirstų apie lietuvybės šiame krašte istoriją.

Ilinojus

Daina Čyvas
Daina Čyvas darbuojasi Šv. Kazimiero seselių vienuolyne Čikagoje, Daina taip pat yra aktyvi ateitininkė, todėl ekspedicijos dalyvius ji pakvietė atvykti į ateitininkų sendraugių stovyklą „Dainava“ Mičigane, kur ekspedicijos dalyviai galėjo surengti paskaitą apie „Tikslas – Amerika“ projektą bei viktoriną „Gabalėliai Lietuvos“.
Sandra Colbert
Sandra Colbert gimė JAV, į šią šalį iš Lietuvos atvyko dar jos proseneliai. Šeima dirbo Čikagos skerdyklose – net Sandros dvylikametė močiutė turėjo ten kimšti dešreles. Sandra gimė ir užaugo Čikagoje, vėliau atvyko į Rokfordą, kur savanoriauja Rokfordo etninio paveldo muziejuje. Ji šiame muziejue padėjo ekspedicijos dalyviams surengti paskaitą apie „Tikslas – Amerika“ projektą.

Indiana

Marius Kasniūnas
Marius Kasniūnas yra galybės lietuviškų organizacijų JAV vadovas ar tarybos narys („Lietuvių fondas“, stovykla „Dainava“, Balzeko muziejus). Jis taip pat aktyvus lietuvybės nešėjas Beverly Shores lietuvių bendruomenėje. Marius aprodė ekspedicijos dalyviams Beverly Shores gyvenvietę, papasakojo kone kiekvieno namo ar lietuviškos vasarvietės joje istoriją.

Manitoba (Kanada)

Egidijus (Giles) Bugailiškis
Egidijus Bugališkis užaugo Toronte, tačiau išvykęs studijuoti į Vinpegą jame pasiliko visą gyvenimą. Sukaupęs didžiulį lietuvišką archyvą apie Vinipego lietuvius jis supažindino ekspedicijos dalyvius su lietuvybės istorija mieste, papasakojo apie lietuviško rajono Vinipege geriausias ir skaudžiausias minutes.

Ontarijas (Kanada)

Valentine Gailius Senkus
Valentine Gailius Senkus yra Hamiltono lietuvis, atsidavęs Kanados lietuvybei. Su ekspedicijos dalyviais jis susitiko Tandėr Bėjaus mieste, kur atvyko pas savo sūnų Matą, su kuriuo drauge ekspedicijos dalyviams aprodė įspūdingą lietuvišką memorialą.
Matas Senkus
Matas Senkus yra kilęs iš Hamiltono, tačiau jau dešimtmetį gyvena Tander Bėjuje. Jis buvo sužavėtas šiame mieste, kuriame lietuvių praktiškai nebelikę, aptikęs milžinišką lietuvišką memorialą, kurį parodė ir ekspedicijos savanoriams.

Mičiganas

Amelia C Jayne
Amelia C Jayne papasakojo apie tai, kaip jos seneliai įsikūrė Kasteryje, Mičigane, kaip čia įsigijo žemės sklypą ir pasistatė istorinę Puodžiūnų fermą, įtrauktą net į JAV paveldosaugos sąrašą, bei mielai aprodė šios sodybos pastatus.
Mick Balanda
Mick Balanda su ekspedicijos dalyviais susipažino Grand Rapids „Vytauto Kareivio lietuvių draugijos“ klube, kur atvyko pasiklausyti projekto „Tikslas – Amerika“ paskaitos. Mick Balanda po paskaitos papasakojo, kad yra Lietuvos generolo Povilo Plechavičiaus, per Antrąjį pasaulinį karą pasiekusio JAV, giminaitis, taipogi ekspedicijos savanoriams suteikė vertingos informacijos apie kitus Mičigano lietuviškus objektus.
Rita Žukauskaitė Venclovienė
Rita Žukauskaitė Venclovienė yra „Fluxus“ judėjimo pradininko Jurgio Mačiūno antros eilės pusseserė, papasakojusi apie šį menininką ir jo kūrybą įdomių dalykų.
John Radzilowski
John Radzilowski yra Orchard Lake archyvo Mičigane direktorius. John papasakojo apie Orchard Lake lenkų centrą, susijusį ir su lietuviais – dar iki 2022 m. jame veikė unikali Amerikos lenkų kunigų seminarija, ruošusi kunigus lenkų parapijoms, o XX a. pradžioje joje veikė ir lietuvių, ir slovakų skyriai.
Frank Passic
Frank Passic yra aistringas kolencionierius, ypatingą dėmesį savo kolekcijose skiriantis lietuviškiems artifaktams – Lietuvos monetoms, banknotams. Frank taip pat išsamiai susipažinęs su Albiono kapinių lietuviškaisiais palaidojimais, veda ekskursijas po šias kapines ir pasakoja apie kiekvieną iš palaidotų lietuvių. Jis taip pat išrūpino, kad prie Albiono kapinių pastatytame atiminimo ženkle būtų įamžinti lietuviai.

Ohajas

Kunigas Andrius Morkūnas
Kunigo Andriaus Morkūno, kurio švęstose Šv. Mišiose dalyvavo projekto savanoriai Aistė ir Augustinas Klivlande, šeimos istorija smarkiai susipynusi su prezidento Antano Smetonos likimu ir tolimesniu gyvenimu Amerikoje. Kunigo tėvas padėjo prezidentui lemtingąją naktį kirsti valstybės sieną ir pasitraukti iš Lietuvos, prezidentui atsiradus Klivlande ir sovietams vėl grįžtant okupuoti Lietuvos jis padėjo kunigo Andriaus šeimai atsidurti JAV, būtent Klivlande. Apie tai Andrius Morkūnas išsamiai papasakojo ekspedicijos dalyviams.

Pensilvanija

Joseph Dowkus
Ant Joseph Dowkus kūno praktiškai nerasi neištatuiruotos vietos, tačiau visa jo širdis atiduota Lietuvai. Šioje šalyje jis kol kas dar nėra buvęs, tačiau vietos Pensilvanijos Mount Karmelio lietuvių klube jis yra pagrindinė ašis, kodėl lietuvių klubas vis dar toks gyvas nepaisant net to, kad regione lietuviais save laikančių asmenų jau tik vienas (ar abu) iš prosenelių atvyko iš Lietuvos į JAV dirbti Pensilvanijos aglių kasyklose.
George Zvirblis George Zvirblis yra lietuvių klubo „Tauras“ Skrantone, Pensilvanijoje, valdybos narys, maloniai priėmęs ekspedicijos „Tikslas Amerika 2023“ klube ir papasakojęs jo istoriją.
John Urban
Jonas Urbonas yra kone paskutinis East Vandergrift, Pensilvanijos, lietuvis, vis dar puikiai kalbantis lietuviškai. Jis susitiko su eskpedicijos dalyviais East Vandergrift lietuvių klube ir papasakojo kaip lietuviai čia atsidūrė, apie lietuvių santykius su lenkais ir slovakais, taip pat įsikūrusiais šiame miestelyje.
Frances Oliver
Frances Oliver yra Pitsburgo lietuvė, kuri mielai sutiko padėti ekspedicijos dalyviams aplankyti netoliese esantį East Vandergrift lietuvių klubą bei susitikti su jo vadovybe.
Father Walter Placek
Tėvas Walter Placek yra lenkų kilmės, tačiau būtent jis šiuo metu laiko Šv. Mišias ir rūpinasi Dievo Apvaizdos tautine lietuvių katalikų bažnyčia Skrantone, Pensilvanijoje. Jis papasakojo ekspedicijos dalyviams apie tai, kaip ši bažnyčia buvo įkurta, kaip ji vystėsi ir kokie jos skirtumai nuo Romos katalikų.

Meinas

Gražina Paegle
Gražina Paegle buvo kertinis žmogus, pasiekęs, kad sovietmečiu politinio prieglobsčio prašęsis Simas Kudirka galiausiai jį rastų Jungtinėse Amerikos valstijose. Kurį laiką gyvenęs pas Gražiną, Simas Kudirka galiausiai turėjo galimybę įsikurti JAV. Gražina buvo ištekėjusi už latvio gydytojo ir menininko Paeglės, su kuriuo drauge įsigijo salą viename Meino ežerų, kurią oficialiai pavadino „Baltijos sala“. Būtent ten stovi ir deivės Medeinos skupltūros, kurios originalas stovi Vilniuje, medžiotojų asociaciajos kiemelyje, kopija. Gražina maloniai priėmė apsistoti ekspedicijos dalyvius ir drauge aprodė Alexander heritage trail – Lithuanian heritage trail – pasivaikščiojimo taką gretimame Alexander miestelyje Meine, įkvėptą lietuviškų medinių skulptūrų Raganų kalno lietuviškajame pajūryje.