TV laidos apie užsienio lietuvių paveldą

Pilnametražiai „Gabalėliai Lietuvos“ filmai

Iš LRT siužetų sudėti pilnametražiai (~2 val.) trukmės filmai apie lietuvišką paveldą už Lietuvos ribų, kurį lankėme, nufilmavome, ir interviu įrašėme jo istorijas. LDK pilys, lietuvių bažnyčios Amerikoje, lietuvių kapinės ir klubų rūmai, paminklai žymiems lietuviams ir dar daugiau.

Gabalėliai Lietuvos visame pasaulyje

Mūsų LRT siužetai apie įvairių pasaulio šalių lietuvių paveldą – nuo LDK pilių Ukrainoje ir Baltarusijoje iki paminklų lietuviams tremtiniams Kazachstane, nuo Valdo Adamkaus gatvės Sakartvele iki lietuvių muziejaus netoli Argentinos ledynų. Siužetai rodyti 2020 m. laidoje „Pasaulio Lietuva“.

Tikslas – Amerika 2018

LRT siužetai iš mūsų ekspedicijos po 250 lietuviškos istorijos vietų JAV Vidurio Vakaruose: nuo Čikagos lietuvių bažnyčių, dydžiu lenkiančiu Lietuvos katedras, iki 100+ metų skaičiuojančių lietuvių klubų ir lietuvių kapinių. Nuo Amerikoje sukurto modernaus tautinio lietuviško stiliaus pastatų iki žymiausių lietuvių kapų. Su daugybe autentiškų kadrų ir interviu. Siužetai rodyti LRT laidoje „Pasaulio lietuvių žinios“.

Tikslas – Amerika 2019

LRT siužetai iš mūsų ekspedicijos po 100 lietuviškų vietų Kanadoje. Nuo milžiniškos tautinės lietuvių stovyklos „Romuva“ Kanados gilumoje iki lietuviško Vyčio 2 km nuo garsiųjų Niagaros krioklių. Nuo seniausios lietuvių bažnyčios Amerikoje (Monrealyje) iki lietuviškų kryžių kalno Toronte. Su daugybe autentiškų kadrų ir interviu. Siužetai rodyti LRT laidoje „Pasaulio lietuvių žinios“.

Tikslas – Amerika 2021

TV filmai apie pačią ilgiausią mūsų ekspediciją – po didžiuosius JAV Vakarus (nuvažiavome nuo Los Andželo iki Čikagos ir atgal). Tyrinėjame lietuvių istorijas ir palikimą: nuo seniausių JAV lietuvių kapinių (XIX a. vidurio) iki įspūdingos „Lietuvių pasakos“ freskos ant istorinės lietuvių kepyklos Omahoje, nuo Lietuvos krepšinio tėvo Prano Lubino kapo Los Andžele iki Čikagos lietuviškų priemiesčių.

Gabalėlis Lietuvos

Youtube serialas apie įdomiausias su Lietuva susijusias vietas užsienyje. Kiekviena serija skirta vienai vietai, kurią mes patys aplankėme, fotografavome, filmavome ir išklausėme jos istoriją.